zavřít
Slovenská republika Slovenská republika
Venira
O nákupu
Kontakt
Venira - logo
Komplexná starostlivosť o krásu a zdravie

Súhlas so spracovaním osobných údajov - newsletter

podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady / EU / č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (ďalej len "GDPR")

Správca osobných údajov: Spoločnosť TOPADROIT as, so sídlom Ostrava - Mariánské Hory, Přemyslovcov 1014/45, PSČ 709 00, IČO: 06048251, vedená na Krajskom súde v Ostrave pod ev .: B 10930, web: https: // venir .sk, e-mail: info@venira.cz (ďalej len "spoločnosť" alebo "správca").

I. Rozsah spracovania

Vaše osobné údaje (ďalej len "OU") budeme v prípade Vašej registrácie spracovávať v nasledujúcom rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo.

II. Účel spracovania

Vaše OÚ budeme spracovávať pre marketingové účely: ponúkanie tovarov a služieb, oznamovanie zľavových akcií, výpredajov, zasielanie informácií o e-shope a ponúkaných produktoch a pod., A to najmä formou obchodných informácií prostredníctvom e-mailu.

III. Doba spracovania

Vaše OÚ budeme spracovávať po dobu 3 rokov, ak sa nerozhodnete udeliť nám súhlas opakovane.

IV. Zapojenie spracovateľov

Okrem správcu môžu vaše OÚ spracovávať tiež títo spracovatelia:

 •  marketingové a PR spoločnosti zaisťujúce reklamné kampane a propagačné akcie (vrátane tých zaisťujúcich propagáciu pomocou softvérových aplikácií, ktoré vyhodnocujú Vaše preferencie podľa správania na internete),
 •  poskytovatelia softvéru - pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém, kancelárske aplikácie a pod.);
 •  prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardvéru - na účely zabezpečenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát.
 • V. Vaše práva týkajúce sa spracovania

Poskytnutie údajov je úplne dobrovoľné - v dôsledku ich neposkytnutia Vám newsletter / novinky nemôžeme zasielať.

Počas spracovania vašich OÚ máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť, a to bez akýchkoľvek sankcií,
 • požadovať od správcu informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva,
 • požadovať od správcu vysvetlenie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov,
 • vyžiadať si u správcu prístup k Vašim osobným údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od správcu vymazanie Vašich osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovanie,
 • preniesť Vaše osobné údaje k inému správcovi.
 • odhlásiť sa z odberu obchodných oznámení v zmysle § 7 zák č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Pre uplatnenie vyššie uvedených nárokov píšte na e-mail: info@venira.cz. V prípade pochybností, či spracovávame Vaše osobné údaje riadne - podľa príslušných právnych predpisov, môžete sa obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

VI. Účinnosť súhlasu

Súhlas, ktorý nám udeľujete za vyššie uvedených podmienok sa stane účinným po kliknutí na overovací odkaz, ktorý Vám zašleme na e-mail.
 

Veniraofficial.sk | © 2022